ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย 97ราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 E-mail: ks_2551@hotmail.com โทร 0-2623-1562