เข้าสู่ระบบ

ค้นหาข้อมูล


Developed in conjunction with Ext-Joom.com

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะแพทย์จากโรงพยาบาลสงฆ์ เจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันออกตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และถวายความรู้แก่สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ตามโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพสามเณรนักเรียน โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๔ ซึ่งมีพระภิกษุสามเณรเข้ารับการตรวจทั้งสิ้น จำนวน ๙๗ รูป