ค้นหาข้อมูล


Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เข้าสู่ระบบ

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และสามเณรนักเรียนโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัยได้ร่วมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ๑๐ จบ 

และบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้