เข้าสู่ระบบ

ค้นหาข้อมูล


Developed in conjunction with Ext-Joom.com

วัดกุศลสมาคร

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายสักการะ

พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ)

เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร

ครบรอบ อายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี พรรษา ๗๒

วันอาทิตย์ ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เริ่มพิธี เวลา ๐๙.๐๐ น.

วัดกุศลสมาคร ๙๗ ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

| โทร. ๐๘-๙๒๑๔-๙๘๖๑ | www.anamnikayathai.com