ค้นหาข้อมูล


Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เข้าสู่ระบบ

ขอเชิญร่วม พิธีถวายมุฑิตาสักการะ ฉลองปริญญาบัตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
พระครูศัพทสุนทร ,ดร. (พระมหากิจการ โชติปญโญ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย

และครู ศิษย์เก่า ผู้สำเร็จการศึกษา
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ อุโบสถวัดกุศลสมาคร ถนนราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร