ค้นหาข้อมูล


Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เข้าสู่ระบบ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย ได้จัดประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศสามเณรนักเรียนใหม่

ที่จะศึกษาชั้น ม.1-ม.6 โดยมีองสรภาณอนัมพจน์ (ดร.พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) ผู้จัดการโรงเรียนฯ เป็ประธานเปิดพิธี

………………………………………….

โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย 97ราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร 0-2623-1562

 

ดูภาพเพิ่มเติมฯ คลิก