ค้นหาข้อมูล


Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เข้าสู่ระบบ

คณะครู-สามเณรนักเรียน ร.ร.กุศลสมาครวิทยาลัย ร่วมสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. คณะผู้บริหาร-ครูและสามเณรนักเรียน โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย (โรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่14) ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมฉบับมหายานอนัมนิกาย เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถ วัดกุศลสมาคร ถนนราชวงศ์ เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร