ค้นหาข้อมูล


Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัคร พระภิกษุ-สามเณร ม.1-3 ม.4-6

 บรรพชา สามเณร อายุ 11-18 ปี บวชฟรี

- รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 พฤษภาคม 2559
- บวชฟรี เรียนดี มีทุนการศึกษา มีทุนศึกษาต่อที่ ประเทศไต้หวัน

ณ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย 97ราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 0-2623-1562 ,098-285-2281

หมายเหตุ
- รับเฉพาะสามเณร ที่เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย เท่านั้น
- รับเฉพาะสามเณร เด็กอายุ 11-18 เท่านั้น
- ไม่รับบวชพระภิกษุ ที่ไม่เข้าศึกษาโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย
- รับจำนวนจำกัด 50 รูป/ท่านเท่านั้น