ค้นหาข้อมูล


Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เข้าสู่ระบบ

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อเป็นกองทุนการศึกษา การปฏิบัติธรรม ค่าภัตตาหาร และค่ารักษาพยาบาล 

ของสามเณรนักเรียนโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย

โทร.083-1876-6939, 098-285-2281

ร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกเสือป่า

ชื่อบัญชี โครงการกองทุนสามเณรานุเคราะห์ เลขบัญชี ๑๒๐-๑-๑๓๙๕๓-๐