ค้นหาข้อมูล


Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เข้าสู่ระบบ

โครงการบรรพชาภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2556

วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 12.30 เป็น เวลาบวชน้องสามเณรที่จะเข้ารับ

การอบรมบรรพชา เพื่อจะได้ให้ลูกเณรเป็นคนดีของสังคมต่อไป

 

คลิกดูภาพบวช