เข้าสู่ระบบ

ค้นหาข้อมูล


Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

วันศุกร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 13.00-16.00 น.
ณ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย  97ราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100  
 

ธรรมะเดลิเวอรี่

สามเณรนักเรียนโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย เข้าร่วมงานฟังบรรยายธรรมะ หัวข้อ ใช้ชีวิตอย่างไร ให้มีความสุข โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต "ธรรมะเดลิเวอรี่" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 11.00 น.

คลิกดูภาพ 

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย

นำสามเณรนักเรียนเข้าสักการะน้อมถวายความอาลัย แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  วันที่ 16 สิงหาคม 2556

คลิกดูภาพ  

กิจกรรมวันภาษาไทย โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

 

คลิกดูรูปภาพ 

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2556

 

คลิกดูภาพ 

ประมวลภาพ (สมศ.) เข้าประเมินโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัยรอบ 3

 

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2556

คลิกดูภาพ 

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบ 3 (สมศ.)

การจัดเตรียมความพร้อมประเมินรอบ 3 (สมศ.) โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย วันที่ 10-12 มิถุนายน 2556

 

คลิกดูภาพ 

คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพในโดยต้นสังกัด เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 23/5/2556

 

คลิกดูภาพ  

ปฐมนิเทศ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย

วันที่ 15พฤษภาคม 2556 พาเณรไปวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เพื่อไปไหว้พระให้เป็นศิริมงคล

 

คลิกดูภาพ